Foto- og måleinstrumenter

Slæbbar

Midt i 80èrne omkring 8 Kg.

Forsikringen dækker udelukkende udefra kommende skade, da der ikke er "noget der kan gå i stykker"

Udstyret spænder vidt, og får energi fra batteri, om det er nødvendigt.

  • Kamera- og fotoudtyr
  • Landmålerinstrumenter
  • Kikkerter
  • Ekkolod  m.v.

 

 

Bærbar

I dag max. 200 g og med datakraft som en stationær PC

Særlige kendetegn

Rejse og transport

Det forsikrede er under konstant transport. 

Der er derfor krav til opbevaring, ligesom der ofte er prisforskel alt efter hvor i Verden, man ønsker dækning.

Parat og klar

Det forsikrede skal ikke samles, testes eller prøvekøres. 

Dækning

Dækningen er ofte uden brand- tyveri- eller vandskade. 

Til gengæld dækkes simpelt tyveri, og vigtigst hvis genstanden tabes og går i stykker.

Driftstab?

Nej, meromkostninger 

Da det ikke er en virksomheds livsnerve kan apparaterne ikke udvides med en driftstabsdækning.