Filmforsikring og/eller blot databehandling?

Som det var.......

Alt var på location eller i studie.

nu

Herligt mix af de mange muligheder, men fortsat med fatale omkostninger, når det endelig går galt.

...... og ender ?

Forhåbentlig til glæde for os, der skal se resultatet.

Risiko er dog fortsat den samme

går produktionen tabt, er der ingen penge

Produktion

Produktionsforsikringen eller filmforsikring dækker forbundne ekstraomkostninger såfremt "filmen" på et givent tidspunkt i produktionsprocessen rammes af en pludselig- og uforudset skade.

Film er bogstavelig selve filmstrimlen eller delstadier dertil, der beskadiges, på vej til det endelige produkt, der senere skal sælges.

Kan også kaldet filmproducentens driftstabsforsikring.

Navngivne ekstraomkostninger

Regi

Kulisser, indlejet udstyr etc. Brænder hele cowboybyen, inden den sidste optagelse er i kassen, skal den genopbygges. 

Negativ

Filmen kan gå tabt. Tidligere var det mere håndgribelige årsager som uheld ved fremkaldelse, brand eller måske bortkomst under forsendelse.

I dag hvor lagring, klipning etc. næsten udelukkende foregår digitalt, dukker nye risici som manglende backup, strømafbrydelse og hackning op.

Person

Skuespillere kan også i dag blive syge eller i værste tilfælde dø, forinden filmen er færdig. Ekstraomkostninger til omskrivning af drejebog, nye optagelser eller forsinkelser og ekstraomkostninger pga personer, kan medforsikres.