Ydelser som:

 
 • Professionel viden på specialprodukt
 • Deltagelse på kundemøder
 • Udfærdigelse af udbudsmateriale og forhandling med selskaber
 • Bistand ved skade
 • Bygherre / entreprenør kan få styr på AB92/ABT93 (AB 18)
 • Der skabes tryghed omkring  den måske største investering i 100 år
 • Tid til ,at alle aspekter gennemgås, før endeligt valg træffes
 • Mulighed for selvfinansiering
 • Udfærdigelse af huskesedler og forretningsgange
 • Gå hjem møder
 • Decideret uddannelse og undervisning
 • Risk Management (f.eks. størrelse på selvrisiko)