AB 18

AB 18

Der findes standarder, så hvorfor opfinde den dybe tallerken igen!

Aftalegrundlag

Man køber ikke et fjernsyn i henhold til købeloven, den er der bare underliggende.....

På samme måde, tegner man heller ikke entrepriseforsikring i henhold til AB18, det er der bare underliggende......

Kun 2 paragraffer i hele AB 18 omhandler forsikring: (forkortet)

AB18

§ 11. Bygherren skal tegne og betale sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal medtages som sikrede på forsikringspolicen.

§ 27. Entreprenøren bærer frem til afleveringen risikoen for skade på eller bortkomst af arbejde og materialer. Det samme gælder materialer, som bygherren har leveret, når disse er kommet i entreprenørens besiddelse. Entreprenøren bærer dog ikke risikoen for skade eller bortkomst som følge af bygherrens forhold eller udefra kommende ekstraordinære begivenheder, som entreprenøren ikke har nogen indflydelse på (force majeure), herunder krig, oprør, naturkatastrofer og terrorhandlinger. 

AB92 AB18

Vil du vide mere.......

I kursuskataloget findes AB92 vers. AB18, der beskriver forskellene mellem det nye aftalegrundlag og det gamle.

Kursuskatalog