Entrepriseforsikring

Entrepriseforsikring dækker kun eet byggeri,  og alle der deltager

Naturligt burde alle parter derfor både kende til præmier og betingelser i den tegnede entrepriseforsikring,

Lige så naturligt betale hver deres andel af præmien, da alle har egen risiko for økonomisk tab i forbindelse med deres arbejde i projektet

Storindkøb har altid kunne betale sig, så hvorfor ikke lade dette princip gælde ved entrepriseforsikring også. 

Det er billigere at tegne een forsikring

Ved centralt, at koordinere entrepriseforsikringens tegning, via BoAConsult, får alle tid til at gøre det, de er bedst til, og en bedre og billigere forsikringsdækning.

 

 

 

Læs mere

Vil du vide mere.......

I kursuskataloget findes Entreprise Light, der nærmere beskriver betingelser og grundlag for forsikringen.

Kursuskatalog