Kunne skaden have være undgået

Hvem kunne vide det?

Det kan ingen, med sikkerhed....

Det er derfor væsentligt, at der tages forholdsregler inden igangsættelse:

  • Historik for området
  • Forespørgelser hos tidligere bygherrer i samme område
  • Er der naboer, der notorisk vides, at ville klage?
  • Har entreprenøren erfaring til at udføre arbejdet
  • Kan andre udførelsesmetoder betale sig

 

Bevisbyrde

Ved farligt arbejde, er der ingen undskyldninger.

Det er "op ad bakke" at forsøge med forklaringer, som:

  • hvis nu ikke............
  • havde det skybrud først ramt ud på eftermiddagen..........
  • det plejer aldrig at storme så voldsomt i Juni.....................

Faktum er, at vi nu står i byretten, skaden er sket, og naboens gavl er revnet.

 

Dokumentation / aftaler

Byggelovens §12 pålægger bygherre, forinden byggeriet sættes i gang, at give behørig meddelelse til de naboer, der kunne få skader.

Formålet er at afbøde eller hindre, at skader overhovedet opstår.

Det kan f.eks. sagtens indebære, at bygherre, måske for egen regning, er nødt at bekoste en grundforstærkning hos naboen.

Kommer der ingen tilbagemeldinger fra naboer, er fotodokumentation "før/efter" og minutiøs overvågning under arbejdet alternativer, der skal iværksættes.

 

 

Læs mere