Farligt arbejde

Farligt arbejde, er arbejder i forbindelse med et byggeri, hvor disse arbejdsmetoder anvendes:

  • Spunsning
  • Ramning
  • Pilotering 
  • Grundvandssænkning 
  • Sprængning

Konsekvenser

2 højesteretsdomme har dannet grundlag for retspraksis:

UfR.1968.84H

I forbindelse med funderingsarbejder ved byggeri på Budolfi plads i Ålborg beskadiges Budolfí Klosters over 500 år gamle bygninger, da rystelser fra pilotering giver revnedannelser på bygningerne.

Entreprenør frikendes, mens bygherre dømmes til at betale erstatning.

UfR.1983.714/2HD

Ved midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med udvidelse af Melby rensningsanlæg beskadiges 2 ejendomme, da arbejdet forårsager sætningsskader på bygningerne.

Entreprenør frikendes, mens kommune dømmes til at betale erstatning.

Omkostninger og risici

Begge situationer afspejler, at det skal ikke kunne betale sig "at springe over, hvor gærdet er lavest"

Budolfi

  • Er du privat bygherre, bliver du nødt til at tage behørigt hensyn til naboer. Retten siger, at du for at undgå skade på andre, kan blive nødt til at vælge en dyrere og mere sikker arbejdsmetode. Dette begrundes i bygherrens økonomiske interresse i byggeriet, således at kommende indtjening må kompemsere for øgede byggeomkostninger.

Melby

  • Er du offentlig bygherre, skal du ligeledes tage behørigt hensyn til naboer. Her er den økonomiske interesse dog vægtet anderledes, da kommunen i princippet altid har penge nok, hvis skattegrundlaget hæves.
farligt arbejde spuns pilotering grundvandssænkning

Vil du vide mere.......

I kursuskataloget findes Farligt arbejde, der nærmere beskriver hvad farligt arbejde er, og hvad man særligt skal være opmærksom på.

Kursuskatalog