Entreprise

Administrator

Da mange boligforeninger har under 2-4 medlemmer, betaler de alt for høje præmier, uden en fælles entrepriseforsikring.

Fraflytninger og efterfølgende istandsættelser kan ikke sættes i system og risikobegrænses, uden en fælles entrepriseforsikring.

Hvor skal privates forbedringer i lejligheder dækkes, uden en fælles entrepriseforsikring.

Boligforening

Vandskaden på 3. 2. og 1. sal i forbindelse med udskiftning af faldstammen på 4. sal er ikke dækket, uden en entrepriseforsikring.

Bygherreansvar for skader på naboers ejendom i forbindelse med farligt arbejde er ikke dækket, uden en entrepriseforsikring.

Entreprenør

Vinduespartier og døre til 2.5 mio på byggepladsen ved havnen, er ikke dækket mod oversvømmelse, uden en entrepriseforsikring.

Entreprenøren må betale for underentreprenørers fejl, uden en entrepriseforsikring.

Håndværker

Det er ikke muligt, at få skybrudsskade dækket i forbindelse med udskifning af tag, uden en entrepriseforsikring.

Den på værkstedet fremstillede vindeltrappe er ikke dækket ved trafikuheld, uden en entrepriseforsikring.

Hele hemmeligheden

Alt eller intet

Nej, for risikoen for en tilfældig skade er helt umulig at forudse. Derudover skal der bruges tid og ressourcer på at vurdere Ja/Nej i hvert enkelt tilfælde.

Ja, risikoen er der, og så gælder det om, at minimere udgiften til forsikring.

Ved en årsentrepriseforsikring dækkes alle byggerier hen over året, og sikrer:

     ♦ Storindkøbets fordele

     ♦ Lav gennemsnitspris

     ♦ Sparet administration

     ♦ Finansieringsmulighed

 

............næsten

Undtagelsen, der bekræfter reglen

Der vil altid være opgaver og projekter, der ikke umiddelbart passer i rammen.

Automatisk forsikringsdækning på 85% af alle aktiviteter er målet, men så har vi også skabt et solidt og godt fundment for gunstige præmier, når der skal tegnes traditionel entrepriseforsikring for enkeltprojekter.

God skadestatestik og præmievolumen gør forskellen.

Kasko (under opbygning)