Entrepriseforsikringen er en kaskoforsikring, og dækker det beskadigede.

Væltet gavl

Under et renoveringsarbejde er gavlen væltet, og der er ingen tvivl, om hvad skaden består i, og den tegnede entrepriseforsikring dækker skaden.

Entrepriseforsikringen er en kaskoforsikring, men årsagen til at gavlen er væltet, er dog af stor betydning for selve erstatningens størrelse.

I den idelle verden ville skade og erstatning være det samme, men............

 

 

Storm

Storm eller naturbegivenheder generelt betegnes også som "act of god"

Debat om klimaændringer eller ej, så er antallet af skader som følge af regn, oversvømmelser etc. stignede og en faktor, der skal indregnes i risikobilledet.

Erstatning svarer til skaden 100%.

 

Ommer

Har entreprenøren tilsidesat kendte arbejdsmetoder eller ignoreret rådgivning fra f.eks. en geoteknisk rapport, og ganske simpelt hen "taget chancen" er det omgørelse af eget arbejde.

Erstatning gives slet ikke.

Kombinationer

Det er langt fra sikkert, at kun een entreprenør har arbejdet på gavlen, så entreprenørers arbejde er for så vidt uden skyld i ulykken.

Til gengæld er det sikket, at de 4 lejligheder har lidt skader, som skal udbedres.

En skade kan bestå af både primære og sekundære elementer.

Erstatning mellem 0 - 100%.

Hvad er der sket?

  • Er tegningen fra rådgiver spejlvendt.
  • Anvendte materialer opfylder ikke varedeklaration.
  • Kan der redegøres for skadeårsag.

Erstatning mellem 0 - 100%.

 

 

 

Læs mere

LEG3 DE5

Vil du vide mere.......

I kursuskataloget findes Dækning af primærskade, der nærmere beskriver hvad man kan udvide den traditinelle forsikringsdækning med.

Er en ommer altid en ommer?

Kursuskatalog