Kasko

Hvad ville beskrivelsen til dette billede være?

For at få de bedste billeder af lavastrømmen, var jeg nødt til at stå direkte på den noget afkølede lava, men den var alligevel for varm, og pludselig var der ild i både mit tøj og udstyr.

Pludselig

"Sudden"

En hændelse skal til enhver tid være pludselig. 

En anden måde at udtrykke det på er, at det ikke må ske over tid.

Det er korrekt, at hvis det havde været en film, ville der pludselig være flammer på gummisko og kamerastativ, men det er resultatet af en opvarmning over tid.

Uforudset

"Unforeseen"

En hændelse må ikke kunne forudsiges. 

Man må ikke bevidst udsætte sit udstyr for en given fare, eller have i baghovedet, at denne handling kunne betyde, at udstyret går tabt.

Når alle betaler ti len  forsikring for et kamerastativ, må kravet være, at alle passer lige godt på udstyret, da vi er fælles om at betale for den uheldige.

Selvrisiko

"Selvbehold"

Når alt er dækket, er der nødt til at være en bagatelgrænse.

Sat på spidsen vil en ridse, en maleplet eller en tabt skrue til støttebenet, alle være dækningsberettigede skader, og forsikringen ville blive ubetalelig.

Det er således ikke korrekt, at selvrisikoen er et udtryk for manglende interresse i at dække skader, men en simpel nødvendighed.

Betingelse

Husk

For at en hændelse skal være dækningsberettiget under en kaskoforsikring, skal begge betingelser være opfyldt ved een og samme begivehed. En ballon sprænger ikke pludseligt, men først når der er tilstrækkeligt med luft i den.

Læs mere