Salgstræning

  • Det vigtigste ved salg, er at vide, hvornår man skal sige nej.
  • Forsikring er handel med ingenting.
  • Den endelige tilfredshedsmåling kommer først hvis/når skaden er sket.

 

 

Alm. viden

  • Det er aldrig rart at få stillet et spørgsmål, man ikke kan svare på.
  • Når der tilføjes nye produkter, opstår der nye spørgsmål.
  • Der skal laves nye forretningsgange, men de bliver ikke bedre end den manglende viden, der er nøvendig, for at benytte dem.

Personlig udvikling

  • Den enkelte medarbejder styrkes ved et højere vidensniveau.
  • Det giver motivation og nye områder, at udfolde sig på.
  • Kundeservicen forbedres med nye værktøjer.
  • Øget viden giver automatisk mere respekt.

 

Læs mere