Farligt arbejde

Farligt Arbejde

Forklaring på årsagen til strengere ansvarsgrundlag end culpa

samt forholdsregler i forbindelse med udførelse af arbejdet.

AB92 vers. AB18

AB92 vers. AB18

Forskelle og ændringer ved overgang fra AB 92 til AB 18

set med et forsikringsteknisk perspektiv.

AB92 vers. AB18

Entreprise Light

Introduktion til entrepriseforsikring.

Dækning af primærskade LEG 3 DE3 design exclusion clause

Dækning af primærskade

Udvidelse med dækning for primærskade på entrepriseforsikring.

Hvad er det præcist, der dækkes?

 

 

Alle kurser er som udgangspunkt med en varighed på ca. 1 time, men kan alle individuelt tilpasses.