Der skelnes væsentligst mellem fastmonteret udstyr, og udstyr der anvendes ambulant

Fastmonterede produktionsmaskiner

Forsikringen kan etableres som en fuld kasko eller opdelt i kombinationer af de forskellige bestanddele:

  • Indefra kommende skade
  • Udefra kommende skade
  • Kortslutning

Da det er en virksomheds livsnerve, at have maskineriet kørende kan disse maskiner udvides med en driftstabsdækning.

Kørende materiel

Dækningsmæssigt magen til produktionsmaskinerne, men da anvendelse sker uden for forsikringsstedet, er der aspekter, der skal afvejes:

  • Dækning for Brand og Tyveri
  • Transport

Da en skade kan være en udsættende faktor for færdiggørlesen, kan disse maskiner udvides med en meromkostningsdækning til dækning af f.eks. leje af erstatningsmateriel.