Færdiggørelse i stedet for ansvar

Den alt overvejende årsag til at tegne entrepriseforsikring, er at denne sikrer byggeriets færdiggørelse, hvis der skulle ske uforudsete hændelser.

Naturligt vil ingen betale eller skulle erstatte noget, hvis der ikke er et grundlag for det, men i de tilfælde hvor ansvar ikke fremstår 100% klart, er det færdiggørelsen af byggeriet, der lider unyttig skade eller forsinkelse.

BoAConsult ApS kan agere som......................

 

Mediator

Er sagsbehandlingen gået i hårdknude.

Der kan være flere forsikringsselskaber, hvoraf nogle har tegnet ansvarsforsikring og andre tingskadeforsikring, og af den grund, venter man ligesom på hinanden.

Her kan BoAConsult med stor indsigt i entreprisespørgsmål bringe parterne til bordet igen.

Hvad skal der ske?

Er dette overhovedet en skade, eller er det f.eks. omgørelse af eget arbejde.

Denne situation kan opstå både i opførelsesperioden, afhjælpningsperioden og efter måske flere år efter overdragelse. Kunne være i forbindelse med efterfølgende fugt eller skimmelsvampskader.

Er det umagen værd at anmelde nu, eller kan den umiddelbare skade med fordel udbedres straks mellem aftalepartnerne, for så efterfølgende at få fastlagt et egentligt erstatningsansvar.

Her kan BoAConsult med stor indsigt i entreprisespørgsmål ligge energien de rigtige steder.

Bisidder

Der er desværre altid en mulighed for at blive løbet over ende.

  • Der kan være forsikringstekniske udtryk
  • Der kan være tidspres
  • Der kan være økonomiske særhensyn, der besværliggør overblikket
  • Der kan være et voldsomt pres fra eksperter

Her kan BoAConsult med stor indsigt i entreprisespørgsmål holde diskussionerne ved jorden.