Varmt arbejde

 • Der er tale om varmt arbejde, hvor svejsning, tagdækning, vinkelslibning, opvarmning, lodning, tørring, ukrudtsbrænding er en del af arbejdet.
 • Derudover andet arbejde, hvor der anvendes varmeudviklende værktøjer i forbindelse med maskinmontage, om- og tilbygninger, moderniseringer, vedligeholdelsesarbejder, reparationsarbejder osv.
 • Varmt arbejde omfatter alt arbejde, hvor der er risiko for at antænde bygningsdele og lignende, eller ved arbejde med værktøjer, der udvikler varme, og hvor der er en risiko for ildspåsættelse.

Konsekvenser

Indførelsen af AB92 medførte bl.a.:

 • Bygherre har ansvar for tegning af brand- og stormskadeforsikring
 • Entreprenør kan kræve sig medforsikret på bygherres brandforsikring
 • Kursus for samtlige medarbejder, der udfører varmt arbejde
 • Forsikringsselskaberne mistede til dels deres regres mod skadevolder
 • Arbejder skal udføres jvnfr. DBI 10a og 10b
 • Selvrisiko

Omkostninger og risici

Selvrisiko

 • Såfremt, der i byggeriet indgår Varmt arbejde, og dette ikke er udført korrekt i henhold til DBI 10 a og b, vil der fra forsikringsselskabet side, blive fratrukket en selvrisko på 10% af erstatningen min. Dkk 10.000,- max. Dkk 100.000,-

Brandforsikring

 • Er brandforsikring ikke etableret, hæfter bygherre personligt for erstating for brandskade både over for sig selv og entreprenør, hvilket ligeledes er gældende ved selvforsikring, f.eks. som offentlig bygherre.

Medforsikring

 • Entreprenør skal anmode om medsikring såfremt hans arbejde skal være dækket mod brand- og stormskade.