Velkommen til BoAConsult ApS

Jeg har efter 30 år i forsikringsbranchen valgt at gøre min opsparede viden omkring forsikringer (især entreprise og kasko) tilgængelig for alle, der har brug for hjælp.

                                                Jeg hverken sælger eller flytter forsikringer

Jeg er specialisten, der hjælper Jeres nuværende forsikringskontakt. Jeg taler samme sprog som både forsikringsselskab/mægler, og sikrer på den måde Jeres optimale udbytte af nuværende aftaler.

Nøjagtig på samme måde som:

 • Bogholderen kontakter revisoren ved tvivl på regnskabsspørgsmål
 • Nye kontrakter vises til advokat for at sikre, at lovgrundlag er opfyldt
 • Nye specielle konstruktioner sendes til arkitekt og ingeniørberegning

Entreprise

Entrepriseforsikringen er ikke lovpligtig, men absolut nødvendig.

Entrepriseforsikringen udligner det misforhold, at bygherren har pengene og entreprenørerne har risikoen.

Oven i det, må entreprenøren i teorien også lægge ud for alle materialer til byggeriet, da han først bliver betalt, når arbejdet er udført.

"Perfekt" for bygherren, men hvad hvis projektet rammes af en stormflod, der tvinger entreprenøren ud i en konkurs, fordi ekstraomkostningerne kunne overstige hans økonomiske rammer.

Mest skræmmende hændelse omkring for sen indtegning af entrepriseforsikring, er en lørdag formiddag, hvor jeg ringes op af en underentreprenør, der spørger ind til forsikring på et projekt til 220 mio kr.

Underentreprenøren skal foretage pæleramning (farligt arbejde), og går naturligvis ikke i gang mandag, uden forsikringsdækning.

Forsinkelse til måske 50.000 kr. om dagen til  leje at rambuk, der ikke arbejder, allerede inden byggeriet er begyndt, da byggeriet naturligvis må udskydes, indtil forsikring er etableret.

Læs mere

Kasko

Massebetegnelse for skadesårsager, der ikke dækkes under brand-, tyveri- og vandskade

Hvad hvis det bare ikke virker længere..........................

Nu kan andet end biler også sætte ud:

 • Maskiner
 • EDB
 • Foto- og måleinstrumenter

ikke glemt men i bund og grund det samme:

Køleforsikring

Filmforsikring

Hole in one, regnvejsforsikring, og næsten hvor fantasien ikke rækker længere..................

Læs mere

Skadehjælp

Skader er også en del af forsikringen !

 • Der findes ikke en større mulighed for et forsikringsselskab, for at vise deres værdi, end i forbindelse med skader.
 • Det er desværre samtidig også den største mulighed for at alle involverede partner kan komme på kollisonskurs
 • Forventninger og misforståelser skal elimineres fra start

 

 

Læs mere

Forsikringskoncepter

Sikkerhedsnet

Det må ikke bero på en tilfældighed

Vi har ikke opfundet noget nyt, men har udviklet nye metoder.......

 • Etablering af forsikring for millionværdier overlades til tilfældigheder.
 • Etablering af forsikring kan sættes i system.
 • Finansieringsmodel med et særdeles gunstigt forretningsudbytte.

 

Vi har ikke opfundet noget nyt, men har udviklet nye metoder.......

 • Ejendomsadministratorer og boligselskaber får helt nye redskaber
 • Entreprenører kan nedsætte forsikringsbudgettet betragteligt.
 • Løbende håndværkeraftale

Hvem gider bruge dyrebar administration, der kan spares væk.......

 • Maskinlister er overflødige
 • Stelnumre giver ingen mening, når alle maskiner er forsikrede

Læs mere

Kursus

kursus undervisning

 

........................................................og undersvisning

 

 

 • Entrepriseforsikringsproduktet kan ofte ikke stå alene.
 • Koncepter med løbende aftaler fordrer viden og indsigt
 • Kursus og undervisning skræddersyes til individuelt behov

Læs mere

Farligt arbejde

Farligt arbejde

 

...................................................er ikke nødvendigvis varmt arbejde

 

 

 • Farligt arbejde er arbejder, hvor ansvarsgrundlaget for skader opstået ved arbejdet, er strengere end culpa
 • Varmt arbejde er arbejder, hvortil der er udarbejdet retningslinjer fra DBI (Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut).

Det burde dog næsten regnes for en dødsynd, om bygherre ved forekomst af farligt arbejde, ikke har etableret entrepriseforsikring med en ansvarsforsikring til imødegåelser af krav.

Læs mere

Om os

Vi er den røde tråd i forsikringsjunglen

Manglende rådgivning viser sig først ved en skade, hvor den manglende forsikringsdæk-ning, fejlagtigt ofte kædes sammen med størrelsen på tabet.  Med andre ord ”havde vi bare brugt de Dkk. 10.000,- på forsikring dengang”.

Forsikringspræmien er ‰ og skaden i %

Læs mere

Gode råd

BoAConsult ApS håber at have vakt din interesse.

Hjemmesiden er først og fremmest tænkt som en appetitvækker, og har du kommentarer eller umiddelbare spørgsmål, så tøv ikke.

Aftalte arbejdsopgaver afregnes som udgangspunkt med en timepris på Dkk. 800,- excl. moms

Gode råd, erfaringer og vejledning bør ikke gemmes, men deles, og til dette formål har BoAConsult ApS en hjemmeside på Facebook.

Like os og deltag i vidensdelingen.

@boaconsult.nu

Kontakt

Ved akutte forhold ringes direkte på telefon, med en kort beskrivelse af problematik.

For projekter og andre forespørgelser i øvrigt, ser vi gerne mail med så mange informationer som muligt. Det gør omfanget af opgaven mere tydelig fra starten, og sikrer en optimal udnyttelse af ressourcerne.

Al materiale behandles naturligvis fortroligt.

Læs mere