Honorar

 

 

 

 

 

 

Eksempel på typisk samarbejdsaftale

Aftalen oprettes hvor der generelt er et behov for assistance.

Der er således mulighed for udelukkende at betale for det konkrete behov uden at udgiften fra måned til måned.

 

 

Samarbejdsaftale

 

BoAConsult ApS kan assistere og udføre arbejde for (klient). Arbejdet faktureres månedsvis bagudrettet.

 

De enkelte arbejdsopgaver er ikke defineret på forhånd, og reguleres ved fremsendelse af ad hoc-opgaver defineret af (klient).

 

Forbrugte timer på de enkelte opgaver afregnes efter nedenstående tabel.

 

Timepris pr. måned excl moms:

 

Under 10 timer                                     690,-

Mellem 10 og 20 timer                        525,-

Over 20 timer                                        430,-

 

Afregning for 15 timer er således (10 timer á 690,- + 5 timer af 525,-) 9.525, - +moms.

 

Kræver opgaven fysisk fremmøde vil dette blive faktureret med yderligere 2 timer.

 

BoAConsult ApS kan ikke udføre arbejdsopgaver, hvor (klient) er part, for ikke at ende i situation, hvor der kan opstå inhabilitet. Deraf følger naturligvis at f.eks. tilbudsgivning kun kan gives for (klient) på samme kunde.

 

BoAConsult ApS må ikke videregive eller gøre og brug af kundeoplysninger. Oplysninger må således ikke videregives, bruges eller sætte andre i stand til at bruge, med mindre dog virksomhedens oplysninger, uanset art, er offentligt tilgængelige. Aftalen er desuden betinget af at BoAConsult ApS har professionelt ansvarsforsikring/rådgiveransvar.

 

Aftalen er underkastet dansk ret. Alle tvister, der udspringer af nærværende aftale, afgøres endeligt og bindende ved voldgift af en eller flere udpegede eller valgte voldgiftsmænd. Formanden for voldgiftsretten udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten.

 

Ikrafttrædelse for aftaleperiode er august 2022

 

 

BoAConsult ApS                                            (klient)

 

 

 

…………………………………………                        ………………………………

Bo Andersen

 

Projekter

I forbindelse med projekter indgår der mange elementer, og typisk vil der skulle laves en overordnet beskrivelse af hvilket produkt, der ønskes.

 

 

 

Tænkt eksempel på tidsforbrug

 

Indsamling af materiale                                         35 timer

·       Udfærdigelse af materiale                              40 timer

·       Afgrænsning af berøringsflader                    15 timer

·       Implementering                                          50 timer

 

Der aftales en fast timepris, milestones og afleveringsdato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foredrag, gå hjemmøder etc.

Aftales individuelt

Kursusdag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typisk/min. 4.500,-

 

Fra 7.500,-

Rådgivning uden anden aftale

 

 

 

fra 800,- pr. time

 

 

 

Alle prisangivelser excl. moms

Hvordan kan det lade sig gøre...

Først og fremmest fordi denne "ansættelsesform" nok er det helt rigtige for en ung mand på 63 år.

Dernæst fordi jeg hverken er provisionslønnet eller ansat, og brænder for det jeg gør, nemlig at min opsparede erfaring på mere end 35 år kommer andre til gode.

Udover projekter af længere varighed arbejder jeg således fra sag til sag, måske kun 3-5 timer for den enkelte, men til gavn for de fleste.

Jeg har ikke omkostninger til kontorhus og administrativt personale.

Når entreprisespørgsmål søges besvaret,er der ikke længere grund til at gøre som strudsen..........