Forsikring af eget arbejde

Forsikring af eget arbejde

 

Entreprenører laver ingen bevidste fejl, og ofte er der andre grunde til et stykke dårligt udført arbejde.

 

Prestigebyggerier har ofte elementer af prototype over sig, når arkitekter har fået frit spil.

 

På operahuset i Sydney viste det sig at skallerne i 1. omgang slet ikke kunne støbes efter intentionen. 

Entreprisekørekort

Baggrund

Tilsyn / rådgiver
Hvis entreprenøren ikke er selvprojekterende vil der forud for arbejdets begyndelse være udfærdiget arbejdsbeskrivelser og tegninger.

 

Dette for dels at vise entreprisens omfang dels for at det er muligt at give et tilbud på pris,

LEG 3

Med en LEG3 udvidelse dækkes ligeledes primærskaden opstået ved:

  • Rådgivningsfejl
  • Fejludført arbejde
  • Dårlige materialer

Dette er kimen til årelange retsager om skyld, da det samtidig bryder med en lang traditon, hvor den gængse opfattelse var, at hvis håndværkeren havde lavet noget sjusk, så var det en ommer.

 

Fremadrettet

Der er 2 udfordringer:

  • Krav om kassering
  • Tilbagemelding fra entreprenør om at arbejdet ikke kan udføres.

Når den ene part ikke siger fra, og den anden arbejder med hovedet under armen, går det galt.

 

Den endelige entrepriseopgave vil dog under alle omstændigheder ikke være tilfredsstillende afleveret, og da entrepriseforsikringen er en kasko-forsikring er der dækning.