Om det nu er sandt

Er dette programmet "Kontant" på DR1?

 

Nej, det er det ikke, men når man kender den måde som journalister ofter arbejder på, kan jeg sagtens se lighedspunkter med deres udsendelser, når de enkelte elementer trækkes ud af deres sammenhæng.

 

Pludselig vælter beskyldninger frem omkring, hvem der har skylden.

ikke desto mindre..........

 

 

Forsikringsmægler

 

 

 

  Markedet er blevet udvidet med ønske fra kunderne

 

  Mægler har skabt en ny og højere standard

 

  Hvis mægler er uenig i selskabets afgørelser mistes en afsætningskanal

 

  Mægler skal kunne operere i hele markedet og opfylde kundens ønske

 

 

 

Forsikringsselskab

 

 

 

  Traditionen tro dækkes der ingen skade, hvor der findes en ansvarlig

 

  Hvis man ikke kan sit arbejde, må det gøres om

 

  Omfang på skader er astronomiske. Over 6 mia. på regionssygehuse alene

 

  Årsag til skaden er teoretisk, men det beskadigede er fysisk

 

Kender ikke svaret

Men kender resultatet

kilde:https://www.ds.dk

 

LEG3
Meddækning af primærskade

 

Over 50 udgaver

dels danske

dels engelske

Betyder ofte

  • Ikke dækning for samme type skade i alle selskaber
  • Forskellig opfattelse af dækning hos taksator, police- og skadesmedarbejder
  • Manglende mægleropbakning
  • Hovedentreprenør efterlader underentreprenør med omgørelse/mangel
  • Afgørelse på rådgivningeransvar om 10 år i byretten

Hjælp

Ingen standard at holde LEG3 op imod, så derfor kan hverken

  • Forsikringsaftaleloven
  • Forsikring & Pension

tilbyde deres assistance

Det vil dog være en forfejlet strategi at overlade skadebehandlingen til domstolene.

1.

2.

3.

Advokater ved intet om forsikring.

Hvis manglende varme fra varmekanon er skyld i frostsprægning, er det ligegyldigt om årsagen var svigtende elforsyning, indbrudstyv eller forglemmelse af en underentreprenør.

En dom vil ikke kunne danne præsedens, da antallet af kombinationer for den primær skade og muliges ansvar aldrig vil kunne sammenlignes.

Der hersker ingen tvivl omkring forsikringsselskabernes ret og pligt til at udfærdige betingelser, dækninger og præmier på de produkter, der sælges.

Forudsætning er dog at samme risiko skal kunne fordeles ligeligt mellem tegnede forsikringer.

Der gik bare noget galt............................