Samarbejde

Uvildighed er i dag en mangelvare.

 

I særdeleshed som en selvstændig udbudt ydelse, der hverken fordrer kontrakt bindinger eller er betinget af køb af entrepriseforsikring.

 

Byggeriets parter

 

Entrepriseforsikringen dækker både bygherre, hoved- og underentreprenør.

Højst sandsynlig har alle hver sin forsikringsrådgiver med hver deres syn på den korrekte opbygning af en entrepriseforsikring, eller værre slet ingen.

"Bygherren har interesse i huslejtabsdækning og dækning for rentestigninger ved forsinket optagelse af endeligt lån, men hvorfor skulle underentreprenør være med til at betale dette".

Det er den fælles løsning, der skal være udgangspunktet, hvorefter entrepriseforsikringen kan stykkes op i delpræmier og fordeles retfædigt mellem alle.

På denne måde opnås storkøbsfordele for alle, og ikke mindst i forbindelse med skader, at alle har samme forsikring, samme forsikringselskab og samme skadebehandler.

 

Rådgivere

 

Diverse rådgivere er i mere eller mindre grad "kontorfaste" og skal i den forbindelse huske på, at de ved ansvarspådragende handlinger på byggepladsen ikke er dækket af deres egen erhvervsansvarsforsikring. Derudover er al rådgivning, der efterfølgende anvendes i byggeprojektet potentiale for efterfølgende skader, og begge risici opfanges som medforsikret på entrepriseforsikringen.

Rådgivere har en unik placering i byggeprocessen, da de næsten er de første, der har fat i projektet. 

Det er altid lettere at forme forsikringen ud fra projektet end at få forsikringen til at passe bagefter.

Forsikringsselskaber yder gerne sparring og deler ud af deres erfaring i forbindelse med muligheder for forskellige byggemetoder eller skadesforbyggende foranstaltninger, der i bund og grund sparer projektet penge, da skader og forsinkelser derved kan undgås.

Økonomi (eller måske manglen på samme) kan med fordel bygges sammen med mulige dækningsudvidelser, på entrepriseforsikringen, således at umiddelbare meromkostninger som følge af forsinkelser kan meddækkes på forsikringen.

 

 

Mæglere

 

Mæglerrådgivning er den frie og uafhængige forsikringskyndige.

Blandt f.eks. advokater er der specialister inde for skilsmisser, skat og arveret. På samme måde kan alle mæglere ikke også være specialister inde for byggebranchen, og her kan både sparring og ekspertviden være den faktor, der netop gør, at en potiential kunde underskriver et mandat.

BoAConsult skal absolut ingen kunder have, men derimod yde ekspertviden, hvor det er påkrævet.

Ingen konkurrence, men derimod en fælles indsats for at holde konkurrenter på afstand.

Hvis jeg "kun" vidste noget om professionel ansvar, byggeret og lønsikring, var NCC måske ikke den kunde, der skulle satses på.

Min fornemmeste opgave er at sikre loyalitet mellem mægler og kunde.

 

 

Forsikringselskaber

Der er absolut ingen grund til at opretholde et beredskab, der kan tariffere en Fehmern Belt forbindelse, eller på samme måde være i stand til at lave 100 tilbud i 4. kvartal også i industrisommerferien.

Alle selskaber har prioriteskunder og skulle disse få behov for rådgivning uden for selskabets normale arbejdsområde, er der absolut ingen grund til at lade et andet selskab få tilgang til kunden, og her er muligheden for at give en proffesionel rådgivning inden for "egne" rækker.

Partneraftaler er hverdag i forsikringsselskaber i dag så hvorfor ikke også inden for timebetalt underwriting.

Projekter er ofte forbundet med inddragelse af medarbejder, der samtidig med projektet skal opretholde en produktion ved siden af. Det fører til manglende indsats både i forhold til projekt og dagligt arbejde og i sidste ende dårlig udnyttelse af ressourcer og manglende succes.

Bemanding fra dag til dag holder udgifterne nede og trækker på ekspertviden uden for egne rækker.

 

Vidensbank

Hvem har ret?

  • Assurandør og mæglere
  • Forsikringsselskabet

som begge tjener penge på forsikringsforholdet eller håber at komme til at gøre det.

 

Forsikring og pension er ingen myndighed, men en interesseorganisation, hvis afgørelse forsikringsselskaberne ikke er pligtig til at følge.

 

BoAConsult er årtiers opsamlede erfaring, og kan selvfølgelig hverken tvinge eller diktere afgørelser igennem, men jeg taler deres sprog. 

 

Når komplicerede afgørelser skal falde på plads er det alfa og omega, at parterne omkring bordet har samme mindsæt, hvilket giver bedre udfald en byretsdommeren i Glostrup( undskyld Glostrup)