Entreprenørens oversete ret

Har du betalt for andres fejl?

 

Fortjeneste på et byggeri er i dag langt under et 2-cifret

procenttal, og opstår der fejl, tvister eller skader på allerede afleverede arbejder ender det ofte med at arbejdet beordfres omgjort.

 

Overfor især underentreprenører kan dette f.eks. lade sig gøre med trusler om dagbøder.

 

Når forsikringen dækker burde man starte der!

Entreprisekørekort

Historien

Internationalt (Undtager)
Entrepriseforsikringen dækker i sin grundform alle skader.

 

For ikke at komme til at dække

Rådgivningsfejl, Fejludført arbejde og
Dårlige materialer

 

undtager man derfor ovennævnte 3 primærskader med klausulen

 

LEG3/06 The LondonEngineering Group Model Design Improvement Exclusion.

 

Danmark (Udvider)

Entrepriseforsikringen dækker i sin grundform ikke primærskader som 

Rådgivningsfejl, Fejludført arbejde og
Dårlige materialer

 

udvider man derfor med primærskader med klausulen

 

Dækning af skader pga. designfejl og andre fejl og mangler i den forsikrede genstand (LEG 3)

LEG 3

Med en LEG3 udvidelse dækkes ligeledes primærskaden opstået ved:

 • Rådgivningsfejl
 • Fejludført arbejde
 • Dårlige materialer

Dette er kimen til årelange retsager om skyld, da det samtidig bryder med en lang traditon, hvor den gængse opfattelse var, at hvis håndværkeren havde lavet noget sjusk, så var det en ommer.

 

I nogle danske policer er den engelske klausul indsat, og det afstedkommer at man skal blive enige om både oversættelse og dækning.

 

 

Fremadrettet

Der udestår 2 væsentlige opgaver:

 • Fælles klausultekst
 • Fælles opfattelse af dækning

Det har været en form for "The Wild Vest", fordi der ikke på et tidligt tidspunkt er grebet ind fra en koordinerende kant.

 

Resultatet er desværre at, dækningen er blevet lidt af et lotteri for kunderne, der langt fra får samme behandling på samme type skade i alle forsikringsselskaber.

 

Derudover er endnu ingen egentlig retspraksis på området, så tilfældighederne råder desværre fortsat.

 

 

 

Anmeld

 

Er der sket en skade, hvor den primære skadeårsag er 

 • Fejludført arbejde
 • Dårlig rådgivning
 • Dårlige materialer

så sørg for straks at anmelde skaden, så forsikringsselskabet kan komme ind over reetablering.

Stil dig ikke tilfreds

Hvis skaden afvises eller nægtes anlagt med begrundelser som 

 • Omgørelse
 • Mangel
 • Eget arbejde
 • Ommer

så få forsikringsselskabet / mægler til specifikt at henvise til hvor præcist i forsikringsbetingelserne deres afgørelse er begrundet.