LEG 3 i praksis

Hvor meget og ikke mindst hvad dækkes uder LEG3 udvidelsen?

Rørskader er desværre ved at være en de meste udbredte skader i nybyggerier. Mange forsikringsselskaber vil hellere forsikre en ejendom fra 1950 end en nyopført fra 2023

 

Ved at bruge en rørskade som eksempel, gør det dækningen lettere at forstå, idet resultatet af dårlig rådgivning, mangelfulde materialer eller ganske simpel dårligt udført arbejde oftes viser sig som vandskader.

Kort tid efter indflytning mødes personalet en mandag morgen af 2 cm vand i hele stueetagen. I forbindelse med udbedring opdager man at VVS-entreprenøren har lavet fejl på fejl.

  • Rør er direkte bukket, så der drypper vand fra knækkene
  • Forskellig diameter på rør og fittings er kompenseret med overstramning og krympeplast
  • For korte rør, så samlinger ikke fungerer optimalt og kan slutte tæt
  • Der er anvendt ukurante ventiler

Materialer/timeløn

Forbedring

 

Samtlige ekstraudgifter til udbedring af den forsikrede genstand eller dele heraf, i anledning af skade eller tab. De ukurante ventiler erstattes kun til kostpris, og ikke hvad korrekte ventiler koster.

 

 

Udgifter til forbedring af den forsikrede genstand eller dets design er undtaget

 

 

Som for policen i øvrigt gælder det, at der alene foreligger en forsikringsbegivenhed, hvis der er sket skade eller tab på

de (n) forsikrede genstand(e). Konstatering af materialemangler, mangler ved udførelsen eller mangelfuld(t) design mv. udgør derfor i sig selv, ikke en forsikringsdækket begivenhed.

 

   

     Tilsyn, kontrol og selvrisiko

 

 

 

   

     Tilsyn, kontrol og selvrisiko

 

 

 

 

 

Med indførelse af LEG3 udvides dækningen som her til også at medtage dårligt udført arbejde som en skade.

 

 I ”gamle dage” var dette en ommer, mangel eller omgørelse af eget arbejde. Dette brud med traditionel forståelse af, nu at skulle erstatte skader, som nogen kan gøres ansvarlig for, har sendt næsten chokbølger gennem forsikringsverdenen, efterhånden som skaderne begynder at komme.

 

Det er derfor uhyre vigtigt at arbejderne løbende kontrolleres, da ellers omkostninger kan eksplodere.